Před zavedením zubního implantátu

pred zavedenim thumb

Každý náš klient, který má zájem o zubní implantát, absolvuje v první návštěvě odbornou konzultaci i s rentgenovým vyšetřením. Při této návštěvě je obeznámen nejen o základních principech zubního implantátu, ale také o všech možných variantách léčby, které by přicházely v úvahu. Je také obeznámen s časovou a finanční náročností celého ošetření.