zubni implantaty1Objednejte
se

Co je to zubní implantát?

Mluvíme-li o zubním implantátu, máme na mysli titanový šroub, který nahrazuje ztracený kořen zubu.

Zubní implantát je v podstatě „umělý kořen", který tvoří pevný základ pro upevnění protetické korunky či můstku a zároveň nahrazuje chybějící zub. Zubní implantáty se používají k náhradě jednoho či více chybějících zubů a mohou sloužit i jako lepší fixace zubní protézy.

Zubní implantáty Praha

Co to jsou zubní implantáty

Náhrada ztraceného zubu zubním implantátem je v dnešní době obecně nejideálnější náhrada zubu určená téměř pro každého "dospěláka".

Zubní implantáty se zavádí do čelisti v místě původního zubu.

Titan nebo slitiny titanu, ze kterého je implantát vyroben, je bioinertní materiál. To znamená,že je přijímán lidským organismem tak, že plně srůstá s kostí. Alergie se na něj téměř nevyskytují.

Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje vhojování zubního implantátu, je způsob ošetření jeho povrchu. Zdrsněním povrchu zubního implantátu dochází ke zvětšení celkové plochy, na níž bude vhojování probíhat.

V naší ordinaci pracujeme se systémem zubních implantátů, jejichž povrch je upraven jedinečnou technikou za pomocí laseru.
Jedná se o tzv. povrch SYNTHEGRA®, což je laserem vytvořený geometricky přesně definovaný povrch, který není v průběhu výroby kontaminován žádnou další chemickou substancí, neboť ke zdrsnění povrchu dochází vaporizací titanu po působení laserových impulsů na povrch implantátu. Tímto patentovaným způsobem je dosaženo mikrogeometricky definovatelného a nekontaminovaného, čistého povrchu titanových zubních implantátů a v současné době je jím ošetřen pouze jediný typ implantátu.

Zubní implantáty Praha

synthegra